true spirit מסע ריפוי לשנה החדשה

שמאניזם, מדיטציה וחיבור לטבע

true spirit – מסעות בעומק הלב- שמאניזם, מדיטציה וחיבור לטבע 2018-08-17T08:05:02+00:00

סוף שבוע במושב אומץ 7-8 לספטמבר
בהנחיית תומר פיין ומיכל גורל

מסעות שמאנים הם כמו שער דרכו אנו שולחים את התודעה למרחב של חלום. שם אנו פוגשים את העוצמה שבנו, את התבונה ואת יכולות הריפוי הטבעיות הקיימות בנו.

לקראת ראש השנה נעבור תהליך עמוק של ריפוי ומפגש עם עוצמת הרוח הפנימית שבנו.
הסדנה תכלול סווט לודג’, מסעות שמאנים בדמיון מודרך, מדיטציות, הליכה בטבע, ומפגש עם כוחות היצירה שבתוכנו דרך ציור, תנועה וכתיבה.

זוהי הזמנה להתחבר לקול הכי עמוק שבנו, לחיות העוצמה שבתוכנו, להקשיב לשפה של הלב ולהכין את עצמנו לשנה החדשה.