תקנון ומדיניות פרטיות

מרכז מיינדפולספייס

תקנון ומדיניות פרטיות2018-07-06T08:24:24+03:00

נהלי הרשמה

תלמידות.ים  יקרות.ים בבקשה קראו את מדיניות הביטולים שלנו:

קורס הנחיית קבוצות וכלים מתקדמים להנחייה

בעת רישום לקורס ישולמו דמי רישום מתוך העלות הכוללת.
קורס של עד 11 מפגשים- דמי רישום בסך 400 ש"ח
קורס של 12 ומעלה מפגשים- דמי רישום בסך 700 ש"ח

במקרה של ביטול:
עד 14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס -ישולמו דמי רישום בלבד.
ביטול השתתפות עד לאחר מפגש שני (כולל) – החזר של 80% מעלות הקורס לאחר קיזוז דמי הרישום.

ניתן להעביר את דמי הרישום לטובת קורס אחר בטווח של שנה מיום ההודעה.
יש לעדכן את מנחה הקורס והמרכז בטלפון או במייל ולוודא קבלתו
.
ביטול שלא עפ”י הנהלים – לא יתאפשר זיכוי כספי.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות קורס. במקרה זה יוחזרו לנרשם דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם.
המרכז שומר לעצמו הזכות להפסיק לימודי תלמיד באמצע הקורס, עפ”י שיקולים מקצועיים. החזר כספי יינתן בהתאם.

תנאי ביטול השתתפות בסדנא או הרצאה חד פעמית:
עד 3 ימים לפני המועד – יקבל החזר מלא.
ביטול במהלך ה 3 ימים לפני המועד או לאחריו יחויב באופן מלא.

מדיניות פרטיות

א. כללי

  1. מדיניות הפרטיות רלוונטית לאתר : www.mindfulspace.co.il, בבעלות מיכל גורל 036341477
  2. מדיניות הפרטיות מפרטת את הנהלים של המרכז בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר למיינדפולספייס באמצעות פרסום ממומן או על ידי המשתמשים באתר.
  3. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך במהלך רישום אישי, שימוש בשירותים, או כשאתה גולש באתר.
  4. מיינדפולספייס  אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו מורה, תומך, אתר או גוף מסחרי.
  5. יודגש כי הפרטים שיסופקו למיינדפולספייס, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות מיינדפולספייס או כנגד מידע דומה שסופק למיינדפולספייס או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

ב. הצרפות לרשימות תפוצה

.7 בעת הרישום לרשימות התפוצה  יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי ומשפחה, טלפון  דואר אלקטרוני .

.9 יובהר, כי הפרטים שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך יצירת קשר איתך,ועדכונך בקורסים השונים

ג. מאגר מידע

.10 המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של הדסטארט.

ד. השימוש במידע

.11 השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת ליצור קשר עמך.

13.2 . משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך) על ידי מרכז מיינדפולספייס יהיה  באמצעות הדואר האלקטרוני, סמס, או שיחות טלפון לרבות הודעות המייל היומי ו/או השבועי, אלא אם תציין בכתב בפני מיינדפולספייס כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך מעוניין לצאת מהרשימות שלח מייל ל: gm.michal@gmail.com

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

.14 מיינדפולספייס לא תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').

.15 על אף האמור לעיל, מיינדפולספייס תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

.15.1 מיינדפולספיס קיבלה את הסכמתך לחשוף מידע זה;

.15.2 כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל מיינדפולספייס צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

.15.4 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מיינדפולספייס שתחייב את חשיפת פרטיך;

.15.5 במקרה בו מיינדפולספייס תמצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

.15.6 במקרה שבו מיינדפולספיס תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגידזה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ו.  Cookies

16. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

.17 דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ט. זכות לעיין במידע

.20 על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

.21 בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

י. שינויים במדיניות הפרטיות

.22 מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו מיינדפולספייס משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, מיינדפולספיס תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.